10 marca 2014 r.

W związku z zakończeniem prac budowlanych rozpoczęliśmy działania związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budynków. Obiekty zostały już sprawdzone przez Powiatową Straż Pożarną. W najbliższych dniach na terenie osiedla odbędzie się kontrola Inspektorów Nadzoru Budowlanego, której następstwem będzie wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie.

 

6 stycznia 2014 r.

Dużymi krokami zbliżamy się do zakończenia budowy. Obecnie trwa montaż balustrad balkonowych, wykonywane jest ogrodzenie osiedla oraz prowadzone są roboty brukarskie (wykonano podbudowę pod drogą oraz pod parkingami zewnętrznymi).
W najbliższych dniach rozpoczną się prace wykończeniowe klatek schodowych.

16 grudnia 2013 r.

Dobiegają końca prace nad elewacją budynków i obróbkami blacharskimi z orynnowaniem. Prowadzony jest montaż drzwi aluminiowych do klatek schodowych oraz wejściowych do mieszkań. Trwają również roboty związane z zagospodarowaniem terenu w tym parkingami i ogrodzeniem osiedla.

21 listopada 2013 r.

Zakończono montaż stolarki okiennej we wszystkich mieszkaniach jak i na klatkach schodowych. Dobiegają końca prace nad pokryciem dachowym budynków. Do końca listopada planujemy wykonać także obróbki blacharskie z orynnowaniem.
Roboty związane z wykonaniem elewacji budynków również zbliżają się do końca. W budynkach od B4 do B10 pozostała do wykonania jedynie wyprawa tynkarska.

Zakończono prace instalacyjne w większości mieszkań. Wkrótce rozpocznie się montaż grzejników i kotłów gazowych. W budynkach B4 do B10 wykonano tynki wewnętrzne i wylewki. Trwają prace związane z flizowaniem balkonów. W najbliższym tygodniu rozpoczniemy roboty zewnętrzne zmierzające do wykonania zagospodarowania zewnętrznego w tym parkingów, chodników i ogrodzenia terenu osiedla. Zakład Energetyczny wykonuje obecnie przyłącza energetyczne do budynków.

18 września 2013 r.

Zakończono montaż stolarki okiennej w budynkach B4 i B5, obecnie montaż prowadzony jest w budynkach B6 i B7. Trwają prace nad pokryciem dachowym. Rozpoczęto również roboty związane z wykonaniem elewacji budynków. Zastosowany został styropian grafitowy o wysokich parametrach termicznych (współczynnik przewodzenia ciepła) – lambda 0,031 [W/mK].

9 września 2013 r

Dobiegają końca prace dotyczące wykonania więźby dachowej, w najbliższym tygodniu prowadzone będą roboty zmierzające do realizacji pokrycia dachowego. Rozpoczęto tynkowanie mieszkań oraz wprawianie stolarki okiennej. W kolejnym tygodniu rozpoczną się prace zmierzające do wykonania ocieplenia elewacji budynków.

16 lipca 2013 r.

Trwa murowanie ostatnich kondygnacji budynków. Systematycznie murowane są również ściany działowe mieszkań oraz kominy, jak również wykonywane są instalacje elektryczne i hydrauliczne. Wkrótce rozpoczęte zostaną prace związane z wykonaniem więźby dachowej.

18 czerwca 2013 r.

Zakończono prace związane z wykonaniem konstrukcji garażu podziemnego, obecnie prowadzone są w nim prace instalacyjne. Prowadzone są prace związane z murowaniem kondygnacji mieszkalnych budynków. W budynkach B1-B3 oraz B5-B10 wykonywane są stropy drugich kondygnacji. W budynkach B4 i B5 trwa murowanie ścian trzecich kondygnacji. Rozpoczęto również prace murarskie ścian wewnętrznych mieszkań. Wkrótce rozpoczną się roboty instalacyjne w lokalach mieszkalnych.