6 marca 2013 r.

Zakończono roboty fundamentowe pod wszystkimi budynkami. Obecnie trwają prace związane z rozbudową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie osiedla. Trwają prace związane z wykonaniem garażu podziemnego. Wkrótce rozpocznie się murowanie ścian pierwszych kondygnacji budynków.