6 grudnia 2012 r. Zbrojenie i betonowanie

Trwają roboty ziemne zmierzające do zakończenia wykopu pod garażem wielostanowiskowym. Pod budynkami B4 i B5 oraz częścią garażu podziemnego wylano chudy beton. Pomiędzy budynkami B6 i B7 wykonano zbrojenie i zalano płytę klawiszującą. Pod budynkiem B6 wykonano zbrojenie płyty fundamentowej, a na dzień jutrzejszy planowane jest jej betonowanie.