23 grudnia 2012 r.

pod budynkami B6 i B7 wykonano płyty fundamentowe wraz z wytykami pod ściany, pod budynkami B4, B5 i B8 wylano chudy
beton. Wykonano wykopy pod garaż podziemny i częściowo wylano chudy beton pod płytę fundamentową. Początkiem stycznia 2013 roku prace budowlane zostaną wznowione.