18 czerwca 2013 r.

Zakończono prace związane z wykonaniem konstrukcji garażu podziemnego, obecnie prowadzone są w nim prace instalacyjne. Prowadzone są prace związane z murowaniem kondygnacji mieszkalnych budynków. W budynkach B1-B3 oraz B5-B10 wykonywane są stropy drugich kondygnacji. W budynkach B4 i B5 trwa murowanie ścian trzecich kondygnacji. Rozpoczęto również prace murarskie ścian wewnętrznych mieszkań. Wkrótce rozpoczną się roboty instalacyjne w lokalach mieszkalnych.