10 marca 2014 r.

W związku z zakończeniem prac budowlanych rozpoczęliśmy działania związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budynków. Obiekty zostały już sprawdzone przez Powiatową Straż Pożarną. W najbliższych dniach na terenie osiedla odbędzie się kontrola Inspektorów Nadzoru Budowlanego, której następstwem będzie wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie.